EFRR

Unia Europejska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt
"Wzmocnienie potencjału usługowego ZURS Sp. z o.o. poprzez zakup sprzętu i wprowadzenie nowych usług rehabilitacyjnych"

Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl