Medycyna Pracy

Poradnia Medycyny Pracy wykonuje badania profilaktyczne pracowników w pełnym zakresie:

 • Badania wstępne,
 • Badania okresowe,
 • Badania kontrolne,
 • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka SAN-EPID + orzeczenie)),
 • Badania pracowników na wysokości pow. 3 metrów,
 • Badania kierowców (amatorskie i zawodowe) kat. A,B,C,D i E,
 • Badania motorniczych i kandydatów na motorniczych,
 • Badania operatorów sprzętu mechanicznego (wózki widłowe, koparki, ładowarki, suwnice),
 • Badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni (kompleksowo),
 • Badania kwalifikowanych pracowników ochrony (kompleksowo),
 • Badania psychologiczne (psychotechniczne) w ramach psychologii transportu (kierowcy, operatorzy sprzętu mechanicznego) oraz w ramach kodeksu pracy,
 • Badania profilaktyczne uczniów, studentów oraz słuchaczy szkół policealnych.

Poradnia Medycyny Pracy zatrudnia lekarzy specjalistów z zakresu medycyny pracy, a także specjalistów: neurologa, okulistę i laryngologa oraz psychologa transportu. Nasi lekarze posiadają uprawnienia do wykonywania badań kierowców, osób posiadających broń lub ubiegających się o posiadanie broni oraz do pracy w promieniowaniu jonizującym.

Na miejscu wykonywane są także badania z zakresu: spirometrii, audiometrii oraz EKG.

Posiadamy także własny aparat do badania widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie i kontrast.

Naszym atutem jest to, że wszelkie badania wykonywane są na miejscu i w ciągu jednego dnia pacjent otrzymuje niezbędne zaświadczenia i orzeczenia.

 

REJESTRACJA MEDYCYNY PRACY
tel.: (32) 253-71-34